Ketua Penyunting: M. Askari Zakariah, M. Sc
Sekertaris Penyunting: Fitri Kumalasari, M. Si

Dewan Penyunting:
Nur rahmah, M. E (IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka)
Dewi Anggraeni, M. E (IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka)
Ibrahim Tawile M. Si (IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka)
Kasmiah, M. S. I (IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka)

Penyunting Ahli:
Prof. Zaidi Hajazi, Ph. D (Universitas Selangor Malaysia)
Prof. Kamaluddin Nurdin Marjuni, Ph. D (Universitas Sains Islam Malaysia)
Dr. Khairi Mahyuddin, MA (Universitas Sains Islam Malaysia)
Prof. Dr. Ismail Luthfi (Fatoni University, Thailand)
Prof. Dr. Musafir, M. Si (UIN Alauddin Makassar, Indonesia)